50-те фотография


Цанко Лавренов в дома си в София, 1958 г.
Силва Лавренова, Йорданка Лавренова и Цанко Лавренов в дома им в София, 50-те г. на ХХ в.

Йорданка Лавренова и Цанко Лавренов в дома им в София, 50-те г. на ХХ в.

Back to Top