ГРАФИКА


Портрет глава
дърворез, 12,5/11,5 см
подпис долу ляво
Голо тяло – легнала
1961 г., кредов картон, 24,5/32 см
подпис и дата долу дясно
Рудник
кредов картон, 22/28,5 см
Back to Top