ДО 1920


Пловдив – Сахат тепе
1913 г., туш, хартия, 14,2/20,4 см
подпис и дата долу ляво и долу дясно
Карловските бани
1915 г., молив, хартия, 14/18,5 см
наименование, подпис и дата горе дясно
Къща в село Дедово
1914 г., молив, хартия, 15,7/15,5 см
наименование, подпис и дата долу дясно
Бетховен
1913 г., туш, хартия, 13,8/8,8 см
наименование долу ляво
Пощенска картичка
XI.1914 г., туш и гваш, картон, 9/13,7 см
подпис и дата долу дясноПроект
1913 г., туш и гваш, хартия, 17,5/17 см
наименование горе дясно, подпис долу ляво
Back to Top