20-ТЕ РИСУНКИ


Лихтенщайн I
1921 г., туш, хартия, 23,7/19,5 см
подпис и дата долу ляво
Голи тела в гръб
12.XII.1921 г., молив, хартия, 23,9/28,8 см
дата долу дясно
Голо тяло в гръб – легнала
1922 г., туш, хартия, 33/26 см
Голо тяло
туш и акварел, хартия, 20,4/29,5 см 
подпис долу дясно
Из Родопите
1926 г., туш, хартия, 31,5/23,3 см
Дрюшево “Из Родопите”
юли 1926 г., туш, хартия, 23,5/31,5 см
наименование, подпис и дата долу дясноДървета
1922 г., гваш, картон, 16/11 см
подпис и дата долу дясно
 Костницата в Дряновския манастир
1928 г., молив, картон, 21/25,5 см
наименование и дата горе дясно
Back to Top