50-те рисунки


Портрет на Стела Якова
молив, хартия, 28,3/18,8 см
подпис долу дясно
Back to Top