60-те рисунки


Болницата „Иван Павлов”- Букурещ
20 май 1960 г., молив, хартия, 20,6/13 см
подпис и дата долу дясно
Малка нощна музика 
флумастер, хартия, 22/14 см
Back to Top