НАЧАЛОЦАНКО ЛАВРЕНОВ – МЕЖДУ МОДЕРНОТО И КАНОНА
120 години от рождението на художника

8 - 28 октомври, 2016 г. 
Откриване: 7 октомври 18:00 ч.
ГХГ-Пловдив, ул. „Княз Александър I" 15 

Изложбата „Между модерното и канона“ е посветена на 120 години от рождението на големия художник Цанко Лавренов (1896 – 1978). Инициатор за честването е Фондация „Цанко Лавренов“, а проектът се реализира от Софийска градска художествена галерия, Градска художествена галерия - Пловдив и Фондация „Цанко Лавренов“. Проявата е под патронажа на кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев. Експозицията има ретроспективен характер. Включените произведения са от сбирките на държавните и общински музеи и галерии в страната, най-голямата от които е на Градската галерия на Пловдив с 65 живописни творби. Другата значителна като обем колекция е тази на Фондация „Цанко Лавренов“. Участват и частни колекционери.След последната голяма изложба в Националната галерия през 2002 година тази е първата мащабна експозиция, която по нов начин ще срещне публиката с творчеството на една от най-интересните фигури в българското изкуство. Нейни куратори са, от страна на Фондация „Цанко Лавренов”, Анелия Николаева, (изкуствовед в Националната галерия) и, от страна на Софийска градска художествена галерия, д-р Станислава Николова.
Изложбата включва повече от 150 произведения - живопис, графика, рисунки, приложни проекти. Тя е амбициозен по замисъл проект, целящ да представи изкуството на Цанко Лавренов в неговата пълнота от ранните творби до последната му композиция. Реализирането му се базира на задълбочено проучване на личния архив на художника, който за пръв път влиза в обръщение. Богатата документална част се интегрира сред изобразителния материал. Изложбата, базирана на детайлното проучване на Лавреновата биография, ще открие на публиката непознати до сега страни от творчеството на художника. Това са неговите първи опити в изкуството, датиращи от ученическите му години, новооткрити творби от „модернистичните“ му години с акцент върху формиращия го период на обучение във Виена (1920-1922). За пръв път Цанко Лавренов е представен и в контекста на 20-те и 30-те години на ХХ в. чрез контактите му с близки негови приятели художници от Пловдив като Данаил Дечев, Витко Бабаков, Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец, Владимир Рилски - техни творби също са включени в експозицията. Откритие са  непознати до сега произведения на Лавренов в областта на илюстрацията и приложната графика. Посетителите ще могат отново да си припомнят познати знакови картини из циклите „Стария Пловдив“ и „Манастири”, както и емблематични образци като „Поет и природа“, „Малка нощна музика“, „Селски панаир” и други.
„Между модерното и канона“ е опит да се разчупят стереотипите в представите за художника. Извън консервативния образ, свързан преди всичко с картините от цикъла „Стария Пловдив“и родната тематика, Цанко Лавренов е многолик  в различните форми на своя стремеж към модерното. Отвъд канона, който сам създава в търсене на оригинален личен стил, отвъд границите на моделиращата го концепция за търсене на „национално по дух изкуство“, той е винаги чувствителен за новото. Творчеството му, особено през 30-те години, е съществен принос към модерния облик на българската живопис от първата половина на ХХ век.“
Изложбата е достъпна и за незрящи посетители, като за тях са изработени специални тактилни карти на някои от произведенията, придружени с обяснителни текстове, предоставени от Софийската градска художествена галерия.

Изложбата се организира със съдействието на Националния исторически музей, Националния литературен музей, Общински институт „Старинен Пловдив“, Художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия – Казанлък,  Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана, Художествена галерия „Илия Петров” – Разград, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен , Художествена галерия – Силистра, Градска художествена галерия "Атанас Шаренков" – Хасково, Богословски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, Колекция „Алианц България“, Колекция „Димитър Инджов“, Галерия „Филипополис”, и други частни колекции.
******

МЕЖДУ МОДЕРНОТО И КАНОНА
120 години от рождението на Цанко Лавренов

8 юни 2016 – 14 август 2016
Откриване 7 юни, вторник, 18.00 часа

Изложбата е посветена на 120 години от рождението на големия художник Цанко Лавренов (1896 – 1978). Инициатор за честването е Фондация „Цанко Лавренов“, а проектът се реализира от СГХГ, Фондация „Цанко Лавренов“ и ГХГ – Пловдив под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Експозицията има ретроспективен характер. Най-голямата представена колекция е тази на Фондация „Цанко Лавренов“ от 151 произведения участват сбирки на държавните и общински музеи и галерии в страната, сред които се откроява тази на ГХГ-Пловдив. Показани са и платна частна собственост. След последната голяма изложба в Националната галерия през 2002 година тази е първата мащабна експозиция, която по нов начин ще срещне публиката с творчеството на една от най-интересните фигури в българското изкуство.
Експозицията включва над 250 произведения живопис, графика, рисунки, приложни проекти. Тя е амбициозен по замисъл проект, целящ да представи изкуството на Цанко Лавренов в неговата пълнота и цялост от ранните творби до последната му композиция. Реализирането му се базира на задълбочено проучване на личния архив на художника, който за пръв път влиза в обръщение. Богатата документална част се интегрира сред изобразителния материал. Изложбата, базирана на детайлното проучване на Лавреновата биография, ще открие на публиката непознати до сега страни от творчеството на художника. Това са неговите първи опити в изкуството, датиращи от ученическите му години, новооткрити творби от „модернистичните“ му години с акцент върху формиращия го период на обучение във Виена (1921-1922). За пръв път Цанко Лавренов ще бъде представен и в контекста на 20-те и 30-те години на ХХ в., чрез контактите му с близки негови приятели художници от Пловдив като Данаил Дечев, Витко Бабаков, Златю Бояджиев, Васил Бараков, Давид Перец, Владимир Рилски - техни творби също са включени в експозицията. Откритие са непознати до сега произведения на Лавренов в областта на илюстрацията и приложната графика. Посетителите ще могат отново да си припомнят познати знакови картини като „Стария Пловдив“ от 1930 г., която от години не е показва пред публика. Други емблематични образци са „Поет и природа“, „Куршум хан в Пловдив“, „Хилендарския манастир“, „Малка нощна музика в Стрария Пловдив“ и други.
„Между модерното и канона“ е опит да се разчупят стереотипите в представите за художника. Извън консервативния образ, свързан преди всичко с картините от цикъла „Стария Пловдив“ и родната тематика, Цанко Лавренов е многолик в различните форми на своя стремеж към модерното. Отвъд канона, който сам създава в търсене на оригинален личен стил, отвъд границите на моделиращата го концепция за търсене на „национално по дух изкуство“, той е винаги чувствителен за новото. Творчеството му, особено през 30-те години, е съществен принос към модерния облик на българската живопис от първата половина на ХХ век.
Посетителите на експозицията могат да ползват аудио гидове на български и английски език с текстове за някои от най-знаковите картини на Цанко Лавренов. Изложбата е достъпна и за незрящи посетители, като за тях са изработени специално тактилни карти на някои от произведенията придружени с обяснителни текстове в аудио гидовете.
След София изложбата ще бъде показана в Градска художествена галерия – Пловдив. 

Изложбата се осъществява със съдействието на:
Национална галерия
Национален исторически музей
Музей за история на София
Национален литературен музей
Общински институт „Старинен Пловдив“
Художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна
Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово
Художествена галерия – Казанлък
Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана
Художествена галерия „Илия Петров” – Разград
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен
Художествена галерия – Силистра
Градска художествена галерия „Атанас Шаренков” – Хасково
Богословски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ – Плевен
Колекция „Алианц България“
Колекция „Димитър Инджов“
Частни колекции

 

Поет и природа, 1931 г.


Лаврен Петров говори на откриването

 

Гостите на събитието


Гостите на събитието


г-жа Аделина Филева и г-н Тодор Чобанов г-н Александър Танев и Лаврен Петров