Книгата

Усилията на екипа ни резултираха в луксозно, богато като съдържание и илюстрации издание - първото, което в цялост представя творчеството и личността на една от най-изтъкнатите фигури на българското изкуство. Включва в 520 страници - 1073 изображения на творби, снимки, писма и документи.

Изданието има изключителен приносен характер – за първи път се публикува студия за графичното творчество на Лавренов, а също и за писменото му наследство като критик и изследовател на изкуството. Съставена е първата подробна биография с богат документално-илюстративен материал, произхождащ от личния архив на художника. По-голямата част от факсимилно предложените документи и писма от архива на художника се публикуват за първи път.