Проекти

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦАНКО ЛАВРЕНОВ (1896 - 1978)

Представяне на проекта за вече реализираното издание

Организатори: Фондация „Цанко Лавренов” и Софийска градска художествена галерия

Идея : Цанко Лавренов е сред бележитите български художници на ХХ век, чието творчество определя облика на нашата култура. Честването на 120 години от неговото рождение е повод да се реализира първото по мащаб и замисъл представително печатно издание, което да събере на страниците си значителна част от живописното и графично изкуство на художника, съчетано с текстове за и от Цанко Лавренов. Предвижда се обема на изданието да е около 450 страници. За първи път, след обстойна работа в архива на Лавренов, ще бъдат поместени интересни документи и фотографии, свързани с неговия житейски и творчески път. Идеята е да се представи максимално плътно и разнообразно един от големите български художници, като се направи нов прочит на творческото му дело. Отделен тираж ще бъде отпечатан на английски език, с което изданието ще популяризира българската култура и зад граница.

Предистория: Последната голяма изложба на Цанко Лавренов е подредена през 2002 г. в Националната галерия в София. Тази експозиция, както и останалите след неговата смърт фокусират вниманието си главно върху живописта му и без задълбочено изследователско проучване. Единствената монография за художника от 1972 е с текст, който е повлиян от конюнктурата на тогавашното време и не може да има претенции за професионален изкуствоведски анализ . Ето защо, проектираната книга-албум за Цанко Лавренов ще бъде на практика първото по рода си задълбочено, професионално представяне на художника, осъществено чрез богато илюстриране на неговото творчество.

Цел на проекта: Предвижда се изданието да покаже творби от всички етапи на творчеството на художника – живопис, акварели, рисунки, фотографии, документи, подробна и добре илюстрирана биография. Интересен акцент ще бъдат ранните, модернистични работи от 20-те години на XX век. Ще се откроят като специални акценти творби от 30-те и 40-те години, свързани с темата „Стария Пловдив”, с пътуванията на художника до Света гора Атон и живописния цикъл с манастири. Интерес представляват историческите картини на Цанко Лавренов и композициите му от късния период (60-те -70-те години) на неговото творчество.

Приноси: Изданието е първото по своята изчерпателност и като качество на полиграфичното репродуциране на картините на Цанко Лавренов има амбициите да е несравнимо. Заради подчертано изследователския си характер и анализа на творбите, базиран на новооткрития документален материал и на мемоарите на Цанко Лавренов, проектът има безспорен приносен характер към изучаване на историята на българското изкуство. Той би представлявал интерес както за специализираната публика – изкуствоведи, художници и колекционери, така и за любителите на изкуството, които се срещат за пръв път с творчеството на Цанко Лавренов, тъй като има и образователен характер.

Англоезично издание на книгата

След като от печат излезе и пълната библиография за Цанко Лавренов с автор Жанет Митева, фондация "Цанко Лавренов" продължава своята дейност по монографията - през 2021 г. ще излезе от печат англоезичното издание, за финансирането на което продължаваме да набираме средстава.

 

АРХИВИТЕ НА ФОНДАЦИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"

Освен документални материал и мемоари на Цанко Лавренов Фондацията придобива, съхранява и реставрира архивни материали, свързани с творчеството на значими български творци. Част от тях бяха представени за първи път в рамките на изложбата  "Малки истории - рисунки и документи"  през 2019 г. Други  включени в секцията "Архив" на страницата на фондацията, която предстои да бъде разширена с нови рубрики и материали. Една от мисиите на Фондацията ни е да продължим със събирачество и да дигитализираме с високо качество възможно най-голяма част притежавания от Фондацията архив, така че той да бъде достъпен за ползване от изледователи и други заинтересовани любители на изкуството.  

 

145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БЕРБЕРОВ

Христо Берберов е роден в гр. Елена. Той е един от първите художници, получили обучението си в Кралската ададемия за изкуства “Албертина” в Торино. След завръщането си в България е учител в Пловдив и София. От 1912-1922 преподава анатомия и перспектива в Художествено-индустриалното училище. Занимава се с графика, рисува портрети, пейзажи и композиции.
 
През 2020 година се навършват 145 години от рождението му и по този повод фондацията партнира на Център “Българо-европейски културни диалози” и галерия "Лоранъ" в изпълнението на финансирания от НФК проект "Картини от една изложба", който предстои да бъде завършен през декември 2021 година, а през 2022 г. се предвижда мащабна изложба с живописни и графични произведения на художника. 
Послучай годишнината на художника продължава търсенето на финансова подкрепа за издаването на двуезична монографична книга с документален и художествен материал.
 
 
 
Без излишна скромност показваме видимите резултати, постигнати през последната година в дейността на събирачеството. Уверени сме, че тази заявка ще ни мотивира още по-целенасочено да се отдадем и на това поприще. Надяваме се с годините да създадем стойностна сбирка, която да бъде публична. Експонатите ни са достъпни винаги както за специалисти, така и за широката публика. Не приемаме, че досегът до ценни артефакти е  привилегия за малцина, нито че „колекционерите” трябва да бъдат свързвани само с избрани кръгове и тайни общества.
 
В изложбата "Малки истории - рисунки и документи" от 2019 г. фондация „Цанко Лавренов“ показа произведения от своята колекцията, които не са част от семейното наследство на художника Цанко Лавренов. Като свидетелства за целенасоченото събирачество, превърнало се в една от мисиите на фондацията, тази изложба по естествен начин се яви продължение на представянето на новите постъпления във фонда, организирано от фондацията през 2015 г. отново в салона на галерия „Лоранъ“, а представянията на новите постъпления планираме да превърнем в ежегодна традиция и събитие, свързано с посрещането на пролетта и новото през годината. 
 
Фондация „Цанко Лавренов“ предоставя с удоволствие творби от колекцията си при организиране на изложби от други организация. Така през 2020 г. творби от нашия фонд бяха включване в изложбата, посветена на 130 години от рождението на Константин Щъркелов в СГХГ.