Контакти

Мисията на фондация „Цанко Лавренов” се състои в изграждане на положителния облик на българската култура у нас и в чужбина. Чрез дейността си се стремим творците и стойностните произведения на съвременното изкуство да получат заслужено признание и поле за изява на световната сцена, а културните ни ценности да намерят своето достойно място в общото европейско наследство. 

Свържете се с нас: