Цанко Лавренов


Мисията на фондация „Цанко Лавренов” се състои в изграждане на положителния облик на българската култура у нас и в чужбина. Чрез дейността си се стремим творците и стойностните произведения на съвременното изкуство да получат заслужено признание и поле за изява на световната сцена, а културните ни ценности да намерят своето достойно място в общото европейско наследство. 
Организацията оказва подкрепа на проекти в областта на съвременното изкуство, образованието, опазването и популяризирането на културното наследство. Приоритетна цел при реализирането на идеите ни е търсенето на устойчиви модели за развитие в тези сфери, а използването на иновативни подходи се основава на добро познаване на успешните примери. 
Създаването на представителна сбирка от произведения на изкуството към фондация „Цанко Лавренов” естествено и логично е продукт на дейността на галерия „Лоранъ”. Резултатите от това сътрудничество могат да бъдат видяни най-добре в колекцията от творби на проф. Николай Майсторов. Произведенията в нея са своеобразна представителна извадка на уникалния творчески път на големия художник и доказват за пореден път неговите високи художествени постижения и принос в съвременното българско изкуство

  • За Фондацията


  • Последната голяма изложба на Цанко Лавренов е подредена през 2002 г. в Националната галерия в София. Тази експозиция, както и останалите след неговата смърт фокусират вниманието си главно върху живописта му и без задълбочено изследователско проучване. Единствената монография за художника от 1972 е с текст, който е повлиян от конюнктурата на тогавашното време и не може да има претенции за професионален изкуствоведски анализ . Ето защо, проектираната книга-албум за Цанко Лавренов ще бъде на практика първото по рода си задълбочено, професионално представяне на художника, осъществено чрез богато илюстриране на неговото творчество.

Събития